//
Arkiv

ICT

Denna kategori innehåller 5 inlägg

Unik tillgång till fiber i Stockholm

Video: http://video.stockholm.se/video/7778954/need-for-ftth/ Samtal med Karin Ahl, ordförande för FTTH Council Europe, om behovet av fiberförbindelser och den unika tillgången på fiber som finns i Stockholm. FTTH Council Europe Annonser

Utmaningar för den som har passiv IT-infrastruktur

Video: http://video.stockholm.se/video/7777117/challenges-for-a-pip-stokab/ Föredrag om de utmaningar någon som tillhandahåller passiv IT-infrastruktur står inför. Vid en av de workshops som hölls vid FTTH Council Europes konferens i London. Presentationsbilderna: https://svartfiber.files.wordpress.com/2013/02/130219stokab.pdf FTTH Council Europe: http://www.ftthcouncil.eu/

Prisregleringen motverkar bredbandsutbyggnaden

Video: http://streamio.com/api/v1/videos/51215c2611581e3fa6009178/public_show Vid SKL:s seminarium i Bryssel redogjorde Jonas Malmlund, Deloitte, för hur PTS (Post- och Telestyrelsens) införda prisreglering motverkar utbyggnaden av IT-infrastrukturen. I redogörelsen lyftes även stadsnätens betydelse fram och att offentligt ägd infrastruktur är det bästa för samhället. SKL-seminariet inklusive alla föredrag: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/bredband/artikelarkiv_1/dokumentation-bredbandsseminarium-7-februari

Analys av IT-infrastrukturen i Stockholm

Video – Samtal med Benoît Felten om Stokab På uppdrag av Google har Benoît Felten, chefsanalytiker Diffraction Analysis, studerat Stokab, Stockholms stads IT-infrastrukturbolag. Hans analys visar att Stockholms stad, genom att tillhandahålla den grundläggande IT-infrastrukturen för alla på likvärdiga villkor, har påverkats positivt utifrån en mängd olika aspekter. Läs hela rapporten: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2114138 Se Benoît Feltens … Läs mer

Fart på e-tjänsteutvecklingen i Stockholm

Hur e-tjänster kan utvecklas snabbare och med högre kvalitet, var något som diskuteras vid ett frukostseminarium 30 september, då rapporten ”Stockholm: Mötesplats för utveckling av digitala tjänster” presenterades. Rapporten är framtagen av Stockholm IT Region och seminariet arrangerades i samarbete med IT-Forum. Det framkommer många intressanta åsikter och idéer, såväl i rapporten som under själva … Läs mer

Följ bloggen - skriv in din e-post-adress

Gör sällskap med 6 andra följare

Twitter

Facebook

Annonser