//
du läser...
Bredband

Hattigt av PTS om bredbandsutbyggnad

Rätt analys av PTS. Ett stort problem är den vertikala integrationen hos TeliaSonera. Men de drar fel slutsatser om lösningen och konsekvenserna av sitt agerande i GD Göran Marbys blogginlägg.

PTS GD Göran Marby bemöter kritik mot prisregleringen av svart fiber på PTS blogg. Han har helt rätt i när han skriver att TeliaSoneras vertikala integration (dvs att de både har IT-infrastrukturen och tjänsterna) ”ger Telia Sonera möjlighet att sätta lägre priser än konkurrenterna på regionala marknader där det finns konkurrens, och att hålla höga priser eller begränsa tillgången till svart fiber där konkurrens saknas. Genom att de är vertikalt integrerade finns också en risk att kostnader flyttas mellan olika nivåer i värdekedjan (till exempel mellan tjänsteproduktionen och produktionen av grossistprodukter).” Men sedan går Göran Marby och PTS tyvärr bort sig.

Det bästa sättet att undanröja möjligheterna till korssubvention är att skilja IT-infrastrukturen från tjänsterna. Detta är något som både är rätt teoretiskt och som har visat sig vara det bästa när det prövats i praktiken (Stockholm). Därför borde PTS inte bara utreda funktionell separation av TeliaSonera utan även starkt argumentera för att IT-infrastrukturen bör vara offentligt ägd. Det är också något som de borgerliga partierna en gång i tiden starkt drev, som de rödgröna numera driver, och som Stockholm gjorde redan 1994.

I stället för att ge sig på det verkliga problemet ägnar PTS tid och kraft åt att prisreglera svart fiber. Den modell de införde 26 maj innebär att PTS räknar ut kostnaden för att bygga fiber men sedan endast tillåter att fiberbyggaren får ta ut 56 procent av det priset (gäller geotyp 1, dvs Stockholm).

Sverige är i stort behov av att fiber byggs ut till företag och hushåll. Varför man då prisreglerar något det är brist på är högst märkligt. Man kan fråga sig när i världshistorien en prisreglering har ökat investeringsviljan.

Än märkligare blir det när PTS inför en prisregleringsmodell som förutsätter korssubvention från annat är svart fiber, exempelvis tjänster. Prismodellen blir därmed i princip endast hanterbar för en vertikalt integrerad aktör som TeliaSonera som dessutom äger alla kopparanslutningar (det gamla telenätet).

Det är också här stadsnäten och kommunernas oro kommer in. Genom att prisreglera TeliaSonera sätter PTS ett defaktopris på marknaden som ligger under det faktiska priset för svart fiber. Om ett stadsnät tar betalt vad det kostar tappar de kunder till TeliaSonera. Om stadsnätet försöker konkurrerar med TeliaSonera för att behålla kunderna och ta TeliaSoneras pris, riskerar stadsnätet att stämmas för så kallat statsstöd eftersom de som offentligt ägda tar ett pris under vad det faktiskt kostar (vilket PTS i modellen slår fast). Detta i sin tur leder till att värderingen av stadsnäten måste göras om vilket kan påverka kommunernas ekonomi och därmed ekonomiskt ge sämre förutsättningar för verksamheter som vård, skola och omsorg.

Man skulle önska att PTS gjorde en djupare analys vilka konsekvenser deras prisreglering ger när det gäller konkurrens, mångfald och valfrihet samt kommunernas förutsättningar att bedriva kärnverksamhet.

Ytterligare en kritik mot prisregleringen är att osäkerheten för investeringar ökar. Enligt det ursprungliga förslaget ska prisregleringen ses över och justeras vart tredje år. Förutsättningar kan alltså radikalt ändras efter tre år trots att det berör investeringar med avskrivningstid på 20-40 år. Det är klart att en sådan modell inte ökar investeringsviljan i svart fiber.

Jag kan rekommendera Stokabs remissvar till PTS angående prisregleringen.

När det gäller prisregleringen av marknad sex (mycket förenklat punkt-till-punkt-förbindelser) undantar PTS Stockholm eftersom det finns en fungerande marknad. Här drar PTS rätt slutsats även om myndigheten tyvärr även denna gång har missuppfattat en del. Se mitt tidigare blogginlägg om detta.

Sammanfattningsvis välkomnar jag PTS och Göran Marbys insikt om problemet med att den dominerande aktören, TeliaSonera, både äger IT-infrastrukturen och levererar tjänsterna. Det vore bra för Sverige om vi gemensamt kan lyfta framgångssagan Stockholm och vad som behöver göras för att i grunden undanröja problemet. Gissar att samtalet kring förutsättningarna om Sverige som IT-nation kommer att fortsätta i Almedalen nästa vecka.

Annonser

Om SvartFiber

Den här sidan handlar om behovet av bredband för tillväxt, innovationer och smarta och gröna lösningar. Men även att bredbandet är framtidssäkert och designat för att möjliggöra konkurrens, mångfald och valfrihet. Och gärna exempel kopplade till Stockholm - en stad på väg mot världsklass.

Diskussion

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Följ bloggen - skriv in din e-post-adress

Gör sällskap med 6 andra följare

Twitter

Facebook

Annonser
%d bloggare gillar detta: